tăng huyết áp:

Được viết ngày 04 Tháng 3 2015
Xử lý nhanh khi bị tăng huyết áp
Tăng huyết áp được mệnh danh là kẻ giết tróc hàng loạt. Chỉ cần đo huyết áp là biết tình trạng huyết áp. Tuy nhiên , trên thế giới gần một nửa không biết mình bị tăng huyết áp còn tại Việt Nam thì chỉ ...

hanomax