triệu chứng cao huyết áp:

Được viết ngày 04 Tháng 3 2015
Triệu chứng cao huyết áp là gì? Cao huyết áp thường không có triệu chứng gì. Trên thực tế , hầu hết những người bị tăng huyết áp trong nhiều năm mà không biết , cho đến khi đi khám bệnh hoặc đã bị các ...
Được viết ngày 19 Tháng 3 2015
  Triệu chứng cao huyết áp là gì? Cao huyết áp thường không có triệu chứng gì. Trên thực tế, rất nhiều người bị tăng huyết áp (THA) trong nhiều năm mà không biết, cho đến khi đi khám bệnh hoặc đã bị ...

hanomax